Služby

  • soudně-znalecké posudky v oboru stavebnictví - stavby průmyslové a obytné
  • úřední oceňování majetku - odhady nemovitostí:
    • soudně znalecké oceňování nemovitostí - administrativní (vyhlášková) cena
    • tržní oceňování nemovitostí - obecná cena, tržní cena (zjištění věcné hodnoty, výpočet výnosové hodnoty atd.)
  • projekty rekonstrukcí objektů a jejich nové využití včetně pomoci při zařizování interiéru
  • projekty rodinných domků s důrazem především na funkční a dispoziční členění objektu i parcely, zvláště usazení objektu v terénu
  • návrhy bytových domů, studie rekonstrukcí objektů aj.
  • poradenská činnost

Návrhy a studie Celková projekce Realizace

Optimalizace webu Stavebni kancelář Ing. Pavel Hořejší - PageRank.cz